top of page

MUDR. VLADIMÍRA VLČKOVÁ zenáhlíková

VZDĚLÁNÍ

1994 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

KVALIFIKACE

2018 Výcvik v práci s časovou osou

2007 Psychoterapeutický výcvik,

         Institut kognitivně - behaviorální terapie IKBT

2003 Specializační atestace v oboru Léčba návykových

         nemocí

1997 Atestace v oboru psychiatrie

ZAMĚSTNÁNÍ

2017 - dosud Centrum psychosomatické medicíny

2006 - 2008 Středisko výchovné péče Klíčov

2005 - dosud Soudní znalec v oboru psychiatrie se

           specializací návykových nemocí

2002 - 2005 Sananim, o.s

1998 - 2020 Klinika adiktologie VFN Praha

1995 - 1997 Psychiatrická klinika VFN Praha

bottom of page