top of page

VZDĚLÁNÍ

2015 Masarykova univerzita v Brně

KVALIFIKACE

2020 Komplexní výcvik v psychoterapii

2019 Kurz psycholog ve zdravotnictví

2015 Možnosti dialogu

2010 Narativní výcvik

ZAMĚSTNÁNÍ

2021 - dosud  Centrum psychosomatické medicíny

2019 - 2021 Denní stacionář Sananim

2017 - dosud  Sdružení Narativ

2016 - 2018 Pro zdraví 21, z.ú.

2015 - dosud Facilitace setkávání SAS a OSPOD v Brně

2009 - 2011 Sdružení Epona s.r.o.

bottom of page