top of page

MUDR. DUŠAN RANDÁK

VZDĚLÁNÍ

1995 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

KVALIFIKACE

2017 Supervizní výcvik ČMISK

2008 Uznaná odborná způsobilost MZ pro obory psychiatrie

         a návykové nemoci

2005 Atestace léčení alkoholismu a jiných návykových látek

1998 Atestace v oboru psychiatrie

Psychoterapeutický výcvik S.U.R.

Výcvik v motivační terapii

Výcvik v práci s časovou osou

Kurz v oboru psychosomatická medicína IPVZ

Kurz práce s Bochumským dotazníkem

ZAMĚSTNÁNÍ

2019 - dosud Centrum psychosomatické medicíny

2017 - dosud Branické sanatorium

2005 - 2018 Odborný asistent na 1. lékařské fakulty UK

            v Praze

2005 - 2018  Klinika adiktologie VFN

2002 - 2005   Drop In

2001 - 2002   FN Motol

1995 - 2001   PL Bohnice

bottom of page