top of page

MGR. ANDREA SUDÍKOVÁ

ANDREA_SUDIKOVA_edited.jpg

VZDĚLÁNÍ

2012-2015 Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta
                  Navazující magisterské studium,                                               
obor Adiktologie
2006-2010 Univerzita Karlova v Praze, Evangelická fakulta
                  Bakalářské studium, obor Pastorační a sociální

                  práce
1996-1999 VOŠ pedagogická, Svatý Jan pod Skalou, obor                       
Pedagogika – vychovatelství

ZAMĚSTNÁNÍ

2002-2023 Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika                                      adiktologie 1. LF UK a VFN, Centrum substituční                    léčby
1999-2002 Naděje, o.s.

Odborné praxe a stáže:
2018-2020 Sananim z.ú, růstová doléčovací skupina- stáž
2007-2011 Středisko pro rodinnou terapii a psychoterapii,                        Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
1997-2001 Pedagogicko-psychologická poradna Praha 8
                  lektor primární prevence sociálně patologických                      jevů na ZŠ

bottom of page