top of page

MGR. MARTIN VLČEK

VZDĚLÁNÍ

1987 Pedagogická fakulta UK Praha – speciální pedagog

KVALIFIKACE

2010  Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického
          povolání Adiktolog
1994  Výcvik skupinové psychoterapie SUR

ZAMĚSTNÁNÍ

2017 - dosud  Centrum psychosomatické medicíny

2011 - dosud  Sportovní školka Řepy

2011 - dosud  Plavecký klub Vlček

2001 - dosud  Klinika adiktologie VFN v Praze

2001 - 2004  VÚ a SVP Klíčov

1989 - 2001 Sananim, o.s

1988 - 1995 Středisko pro mládež Praha

bottom of page