top of page

mgr.& mgr. veronika víchová

VZDĚLÁNÍ

2000 Univerzita Masarykova v Brně

1998 Univerzita Karlova v Praze

KVALIFIKACE

1998 Univerzita Karlova v Praze

2016 Supervizní výcvik ČMISK

2007 Funkční specializace z psychoterapie

2005 Atestační zkouška z klinické psychologie

         Výcvik KIP (CS KIP, zahájeno 2012)

         Výcvik arteterapie–sada projektivních koláží (Huptych,  

         2012)

         Výcvik EMDR ( Dr. Romana Tripolt, 50hod, 2012)

         Kurzy Dr. Běťáka ( Sny, Imaginace, Krizová intervence, 2009 - 2014 Nástavbový výcvik rodinných, systemických

         a životních konstalací (Eurasys –Dr. Wilfried Nelles,

         200 hod, 2010)             

         Supervizní skupina (ČIS, 3-letá uzavřená skupina,

         ukončeno 2010)

         Kurz psychoterapie a sexuálních dysfunkcí

         (Prof. S.Kratochvíl, 2009)

         Sebezkušenostní výcvik SUR Skálův Institut K-7 (5 let,

         ukončeno 2006)

         Stáž v Institutu pro výzkum rodiny (skupinová

         psychoterapie)

         Kurz Arteterapie (Dr. Zbyněk Zícha, 2003)

         ROR- diagnostické metody (PhDr. Ženatý)

         Krizová intervence (Remedia)

         Řešení inter-etnického konfliktu

         (Partners for Democratic Change)

         Hypnóza a relaxační techniky I..-II.

         (Prof. S. Kratochvíl, 250hod)

ZAMĚSTNÁNÍ

2020 - dosud Centrum psychosomatické medicíny

2005 - 2020 Klinika adiktologie VFN

2001 - 2002 Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK

           a VFN

2000 - 2005 Psychiatrická léčebna Bohnice

1999 - dosud Psychologické poradenství a diagnostika

           OSVČ

VÝZKUM

2016 Výzkum : Potenciál autogenního tréninku v léčbě

         cervikálních dystonií

2004 Výzkum : Kvalitativní zpracování dotazníků z

         longitudinálního šetření (Doc. Břicháček, SZU)

2002 Výzkum : Řízená relaxace při IVF (as. MUDr. Řežábek,

         CAR)

bottom of page