top of page

bc. magdalena randáková

VZDĚLÁNÍ

2012 Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce

         Sv. Alžběty

KVALIFIKACE

2010 Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického

         povolání Adiktolog

2006 Psychoterapeutický výcvik S.U.R

1999 Ošetřovatelská péče v psychiatrii

ZAMĚSTNÁNÍ

2020 - dosud Centrum psychosomatické medicíny

1994 - 2020 PN Bohnice

1992 - 1994 Nemocnice v Ostrově, psychiatrické oddělení

 

Lektor specializačního studia pro zdravotnické pracovníky/nelékaře v PN Bohnice a ve Fakultní Thomayerově nemocnici

bottom of page