Centrum Psychosomatické Medicíny s.r.o.

Title
Přejít na obsah


e-mail: info@cepsymed.cz
telefon: +420 602 174 380

AKTUALITY
Ordinační hodiny:
pro objednané pacienty
Pondělí8 - 17
Úterý
8 - 17
Středa
8 - 17
Čtvrtek
8 - 17
Pátek
8 - 14


„Neexistuje taková nemoc, která by nesouvisela s duší...“, prohlásil Sokrates před 2400 lety,  Platón, Sokratův  žák, poukázal na to, že “největší chyba v léčení nemocí je, že existují lékaři pro choroby těla a jiní pro choroby duše, přestože obojí nelze oddělit...“
Centrum psychosomatické mediciny je prostorem pro diagnostiku, prevenci a léčbu psychosomatických onemocnění.

Nabízíme ambulantní léčebnou péči v rámci komplexu psychosomatické medicíny a také  samostatně ambulantní léčebnou péči v oborech: psychiatrie, psychologie, psychoterapie, adiktologie, rehabilitační lékařství, fyzioterapie.

Tým složený z odborníků vzdělaných v psychiatrii, psychoterapii, fyzioterapii a rehabilitačním medicíně, adiktologii, sociologii a v dalších oborech, poskytuje možnost různých úhlů pohledů na onemocnění a tím dává možnost komplexního přístupu k danému problému, onemocnění.

Základním prvkem, na kterém Centrum psychosomatické medicíny staví svou péči , je multioborovost a multidisciplinární přístup.


Podpora nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem a psychiatrickou ambulanci s rozšířenou péčí.

V rámci projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné", reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217, Operační program Zaměstnanost (dále jen „OPZ")

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro dospělé v Centru psychosomatické medicíny je pilotním programem Ministerstva zdravotnictví České republiky realizovaným v rámci plánovaných opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 
Napsali o nás:

Hokej.cz: Oceláři se nebojí sdílet informace. Nechali nahlédnout do své kuchyně

LP-Life.cz : Rychlá zpověď - adiktolog Martin Vlček: Problémem koronavirové doby jsou děti hovořící o smrti


Centrum psychosomatické medicíny, s.r.o.
Žalanského 68/54
Praha 6 - Řepy
IČ 06397271
e-mail: info@cepsymed.cz
telefon: +420 602 174 380Ordinační hodiny:
Pondělí    8 - 17
Úterý      8 - 17
Středa     8 - 17
Čtvrtek    8 - 17
Pátek      8 - 14
Návrat na obsah