MUDr. Aleš Brigant

Psychiatr

Foto_Bg.JPG

Curiculum Vitae

Vzdělání

Praxe

2007 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

2022-dosud psychiatrická ambulance, Centrum psychosomatické medicíny Praha.

2020-2021 psychiatrická ambulance, Centrum psychosomatické medicíny Praha.

2019-2020 psychiatrická ambulance NextClinics, poliklinika Praha-Pankrác.

2017-2018 psychiatrická ambulance Comfort Care, poliklinika Praha-Roztyly.

2015 CaraPlasma, spol. s r. o., Praha-Staré Město, lékař plazmacentra a vedoucí lékař plazmacentra.

2014 Kardia, spol. s r. o., Praha-Staré Město, lékař pracovnělékařské péče.

2012 psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov nad Ohří, oddělení akutních stavů.

2010-2011 psychiatrické oddělení Nemocnice Most, všeobecné psychiatrické oddělení a ambulance při oddělení.

2007-2009 psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, detoxifikační jednotka, psychiatrická JIP a metadonová jednotka.

2008-2009 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, přednášející oboru psychiatrie v bakalářském studijním programu.

Get in Touch

123-456-7890 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram