MUDr. Dušan Randák

Jednatel společnosti

Psychiatr

RandakDusan.jpeg

Curiculum Vitae

Vzdělání

Kvalifikace

Zaměstnání

1995 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2017 Supervizní výcvik ČMISK

2008 Uznaná odborná způsobilost MZ pro obory psychiatrie a návykové nemoci

2005 Atestace léčení alkoholismu a jiných návykových látek

1998 Atestace v oboru psychiatrie

Psychoterapeutický výcvik S.U.R.

Výcvik v motivační terapii

Výcvik v práci s časovou osou

Kurz v oboru psychosomatická medicína IPVZ

Kurz práce s Bochumským dotazníkem

2019 – dosud Centrum psychosomatické medicíny

2017 – dosud Branické sanatorium

2005  - 2018    Odborný asistent na 1. lékařské fakulty UK v Praze

2005  - 2018  Klinika adiktologie VFN

2002 – 2005   Drop In

2001 – 2002   FN Motol

1995 – 2001   PL Bohnice

Get in Touch

123-456-7890 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram