MUDr. Vladimíra Vlčková

Jednatel společnosti
Psychiatr

IMG_3263 (2).jpg

Curiculum Vitae

Vzdělání

Kvalifikace

Zaměstnání

1994 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2018 Výcvik v práci s časovou osou

2007 Psychoterapeutický výcvik, Institut kognitivně - behaviorální terapie IKBT

2003 Specializační atestace v oboru Léčba návykových nemocí

1997 Atestace v oboru psychiatrie

2017 – dosud Centrum psychosomatické medicíny

2006 – 2008   Středisko výchovné péče Klíčov

2005 – dosud Soudní znalec v oboru psychiatrie se specializací návykových nemocí

2002 – 2005    Sananim, o.s

1998 – 2020 Klinika adiktologie VFN Praha

1995 – 1997   Psychiatrická klinika VFN Praha

Get in Touch

123-456-7890 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram