Bc. Magdalena Randáková

Psychiatrická sestra

Magdalénka.jpg

Curiculum Vitae

Vzdělání

Kvalifikace

Praxe

2012 Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce Sv. Alžběty

2010 Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Adiktolog

2006 Psychoterapeutický výcvik S.U.R

1999 Ošetřovatelská péče v psychiatrii

2020 – dosud Centrum psychosomatické medicíny

1994 – 2020    PN Bohnice,

1992 – 1994    Nemocnice v Ostrově, psychiatrické oddělení

 

Lektor specializačního studia pro zdravotnické pracovníky/nelékaře v PN Bohnice a ve Fakultní Thomayerova nemocnice

Get in Touch

123-456-7890 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram