Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

Psycholog

IMG_6670 (2).JPG

Curiculum Vitae

Vzdělání

Kvalifikace

Praxe

Výzkum

2000 Univerzita Masarykova v Brně

1998 Univerzita Karlova v Praze

2016 Supervizní výcvik ČMISK

2007 Funkční specializace z psychoterapie

2005 Atestační zkouška z klinické psychologie

         Výcvik KIP (CS KIP, zahájeno 2012)

         Výcvik arteterapie–sada projektivních koláží (Huptych, 2012)

         Výcvik EMDR ( Dr. Romana Tripolt, 50hod, 2012)

         Kurzy Dr. Běťáka ( Sny, Imaginace, Krizová intervence, 2009-2014)

         Nástavbový výcvik rodinných, systemických a životních konstalací (Eurasys –Dr. Wilfried Nelles, 200 hod, 2010)             

         Supervizní skupina (ČIS, 3-letá uzavřená skupina, ukončeno 2010)

         Kurz psychoterapie a sexuálních dysfunkcí (Prof. S.Kratochvíl, 2009)

         Sebezkušenostní výcvik SUR Skálův Institut K-7 (5 let, ukončeno 2006)

         Stáž v Institutu pro výzkum rodiny (skupinová psychoterapie)

         Kurz Arteterapie (Dr. Zbyněk Zícha, 2003)

         ROR- diagnostické metody (PhDr. Ženatý)

         Krizová intervence (Remedia)

         Řešení inter-etnického konfliktu (Partners for Democratic Change)

         Hypnóza a relaxační techniky I..-II. (Prof. S. Kratochvíl, 250hod)

2020 – dosud Centrum psychosomatické medicíny

2005 - 2020    Klinika adiktologie VFN

2001 – 2002   Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN

2000 – 2005   Psychiatrická léčebna Bohnice

1999 – dosud Psychologické poradenství a diagnostika OSVČ

2016 Výzkum : Potenciál autogenního tréninku v léčbě cervikálních dystonií

2004 Výzkum : Kvalitativní zpracování dotazníků z longitudinálního šetření (Doc. Břicháček,            

                         SZU)

2002 Výzkum : Řízená relaxace při IVF (as. MUDr. Řežábek, CAR)

Get in Touch

123-456-7890 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram