IMG_0960_edited.jpg

Centrum Psychosomatické Medicíny

Změna je možná

„Neexistuje taková nemoc, která by nesouvisela s duší...“, prohlásil Sokrates před 2400 lety.
Centrum psychosomatické medicíny je prostorem pro diagnostiku, prevenci a léčbu psychosomatických onemocnění.

body mind balance.jpg
Nabízíme ambulantní léčebnou péči v rámci komplexu psychosomatické medicíny a také  samostatně ambulantní léčebnou péči v oborech:
  • Psychologie 

  • Psychiatrie

  • Psychoterapie

  • Adiktologie

  • Rehabilitační lékařství

  • Fyzioterapie

Tým složený z odborníků vzdělaných v psychiatrii, psychoterapii, fyzioterapii a rehabilitačním medicíně, adiktologii, sociologii a v dalších oborech, poskytuje možnost různých úhlů pohledů na onemocnění a tím dává možnost komplexního přístupu k danému problému, onemocnění.
Nová kniha MUDr. Dušana Randáka - Umění nepít ke koupi zde
umění nepít.jpg
Seznamte se s naším týmem
Platón, Sokratův  žák, poukázal na to, že “největší chyba v léčení nemocí je, že existují lékaři pro choroby těla a jiní pro choroby duše, přestože obojí nelze oddělit...“
Napište nám

Děkujeme za odeslání!

Podpora nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem a psychiatrickou ambulanci s rozšířenou péčí.

 

V rámci projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné", reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217, Operační program Zaměstnanost (dále jen „OPZ")

 

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro dospělé v Centru psychosomatické medicíny je pilotním programem Ministerstva zdravotnictví České republiky realizovaným v rámci plánovaných opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Program podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí je spolufinancován Evropskou unií a ze státního rozpočtu

image001.png
image002.png
mpsv.jpg
Praha.jpg
UradVlady.jpg

Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné - ambulance s rozšířenou péčí

je spolufinancován Evropskou unií

Prostřednictvím projektu dojde ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu pěti ARP. Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním.

Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem

je spolufinancován Evropskou unií

Prostřednictvím projektu dojde ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu tří AMT. Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním.