top of page
IMG_0980.jpg

Centrum Psychosomatické Medicíny

změna je možná
you can change your life

Diagnostika, prevence a léčba psychosomatických onemocnění.

BYM (45)

BYM (45)

BYM (48)

BYM (48)

BYM (49)

BYM (49)

BYM (46)

BYM (46)

IMG_0960

IMG_0960

BYM (47)

BYM (47)

IMG-2797_edited

IMG-2797_edited

PHOTO-2021-06-06-20-06-19

PHOTO-2021-06-06-20-06-19

Colorful Playful Meeting Point Metal Sign (8).png

Nadcházející události

Beauty upr pro web.png
WIM-HOF (2).png

 

Součástí Centra psychosomatické medicíny je Pohybové centrum zdravého životního stylu (rehabilitační a kondiční cvičení, rehabilitace v bazénu, fyzioterapie, masáže, jóga a další programy. Rehabilitační plavání kojenců, batolat a předškoláků včetně dětí se zdravotním hendikepem.

Do Centra psychosomatické medicíny je integrována Sportovní školka Řepy s dětskými skupinami Zdravá rodina I. A Zdravá rodina II.

Partnerským somatickým zařízením Centra psychosomatické medicíny je Klinika profesora Řeháka

Centrum psychosomatické medicíny s.r.o. je nestátní zdravotnické  zařízení registrované Magistrátem hlavního města Prahy.

Podpora nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem a psychiatrickou ambulanci s rozšířenou péčí.

 

V rámci projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné", reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217, Operační program Zaměstnanost (dále jen „OPZ")

 

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro dospělé v Centru psychosomatické medicíny je pilotním programem Ministerstva zdravotnictví České republiky realizovaným v rámci plánovaných opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Program podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí je spolufinancován Evropskou unií a ze státního rozpočtu

Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné - ambulance s rozšířenou péčí

je spolufinancován Evropskou unií

Prostřednictvím projektu dojde ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu pěti ARP. Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním.

Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem

je spolufinancován Evropskou unií

Prostřednictvím projektu dojde ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu tří AMT. Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním.

image001.png
image002.png
mpsv.jpg
Praha.jpg
UradVlady.jpg
bottom of page